Staňte sa sponzorom, podporte deti a šport v Trenčíne.

Réžia klubu a organizácia medzinárodného Taekwondo turnaja Trenčín Open vyžaduje nemalé finančné prostriedky, a preto sme vďační za každú podporu.

Klub ILYO Taekwondo Trenčín je s vami od roku 2007. Sme klubom bojového umenia Taekwondo WT (olympijský šport) pôsobiaci v Trenčíne. Ročne sa zúčastňujeme viac ako 30 podujatí, medzinárodných a národných turnajov, seminárov či sústredení. Získali sme mnoho ocenení a patríme medzi najlepšie kluby na turnajoch. Naši reprezentanti dosahujú skvelé výsledky a nájdete u nás cvičiť niekoľko ocenených najúspešnejších športovcov roka.

Organizujeme aj jeden z najväčších Taekwondo turnajov na Slovensku – Trenčín Open. Posledného ročníka sa zúčastnilo 7 krajín, 33 klubov a 449 súťažiacich.

ČO MÔŽEM PODPORIŤ?

TRENČÍN OPEN 2019

Každoročne organizujeme medzinárodný turnaj v Taekwondo WT – Trenčín Open. Posledného ročníka sa zúčastnilo 7 krajín, 33 klubov a 449 súťažiacich.

 

Prečo turnaj potrebuje vašu podporu?

Okrem výdavkov na halu, vybavenie, ocenenia, logistiku a personál sa snažíme zabezpečiť všetkým účastníkom turnaja Trenčín Open čo najväčší komfort a dopriať im zážitky z turnaja aj z mesta Trenčín.

ILYO TAEKWONDO TRENČÍN

Klub má viac než 150 členov, z toho hlavnú časť tvoria deti a mládež. Organizujeme a zúčastňujeme sa súťaží, seminárov, sústredení, táborov a iných aktivít.

 

Prečo klub potrebuje vašu podporu?

Na aktivity potrebujeme nemalé prostriedky, ktoré v takom množstve nedokážeme získať od mesta a štátu. Chceme mládeži zabezpečiť všetko nevyhnutné, aby dosiahli najlepší výkon v športe aj živote.

ŠPORTOVCA

Naši reprezentanti ročne absolvujú množstvo turnajov a podujatí, čomu vždy predchádza náročná príprava. Prezentujú sa v novinách aj na sociálnych sieťach.

 

Prečo potrebuje vašu podporu?

Príprava, sústredenia, turnaje a semináre vyžadujú nemalé prostriedky. Pomôžte konkrétnemu športovcovi so športovou prípravou, dostaňte ho na Olympiádu a odprezentujte tak aj svoju firmu.

AKO MÔŽEM PODPORIŤ?

 • 2% z dane

  Každoročne venovaním 2% z dane.

 • Nefinančná podpora

  Nefinančnou podporou ako napríklad nákup vybavenia pre klub.

 • Príspevok na transparentný účet

  Ľubovoľným príspevkom na transparentný účet klubu: SK2183300000002701192083

  Stačí, ak vyplníte sumu, VS: tel. číslo (nepovinné) a Poznámku: meno (nepovinné).

AKÉ SÚ MOŽNOSTI PROPAGÁCIE VAŠEJ FIRMY A PLNENIA?

Turnaj – Trenčín Open 2019

Pri sume 100,-€ až 999,-€

 • Logo sponzora a názov firmy zverejnené na webových stránkach turnaja Trenčín Open na podstránke sponzori.
 • Logo sponzora na plagátoch, bannerovej reklame a prospektoch propagujúcich turnaj v meste Trenčín.
 • Poďakovanie firme pri uvítacom ceremoniáli, a na konci turnaja.

Pri sume 1.000,-€ a viac:

 • Logo sponzora a názov firmy zverejnené na webových stránkach turnaja Trenčín Open na podstránke sponzori.
 • Logo sponzora na plagátoch, bannerovej reklame a prospektoch propagujúcich turnaj v meste Trenčín.
 • Poďakovanie firme pri uvítacom ceremoniáli, a na konci turnaja.
 • Logo sponzora v poturnajovom videu (ročník 2018).
 • Logo sponzora v promo videu, ktoré bude umiestnené na svietiaci billboard pri Tesco kruhovom objazde dva dni pred turnajom, na turnajovej webstránke www.trencinopen.sk a na sociálnych sieťach klubu.
 • Logo sponzora na billboardoch v okolí Trenčína (vjazdy z diaľnice).
 • Logo sponzora na bannerovej reklame priamo v hale.
 • Možnosť umiestniť vlastný banner v priestoroch haly.
 • Iná vhodná možnosť propagácie počas turnaja (dohodou).
 • Možnosť osobného rozdania viac než 200 propagačných predmetov sponzora.

Klub – ILYO Taekwondo Trenčín

Podmienky sa dohadujú individuálne, napríklad:

 • Logo sponzora a názov firmy zverejnené na webových stránkach klubu.
 • Logo sponzora / názov firmy na klubových súpravách.
 • Fotografie s logom sponzora / názvom firmy na národných a medzinárodných turnajoch a podujatiach.
 • Poďakovanie sponzorovi na sociálnych médiách po akcii, ktorú sme vďaka nemu zorganizovali.
 • Logo sponzora / názov firmy na cvičebných pomôckach, vďaka nemu zakúpeným.
 • Iné fotografie / video pre sponzora na propagáciu firmy podľa dohody.
 • Permanentný banner sponzora umiestnený v priestoroch klubu.
 • Logo sponzora / názov firmy používané pri náborových akciách.
 • Používanie mena sponzora v názve klubu pri dlhodobej podpore.
 • Iné, podľa dohody.

Športovca

Podmienky sa dohadujú individuálne, napríklad:

 • Logo sponzora / názov firmy v jeho príspevkoch na sociálnych médiách.
 • Hashtag firmy na sociálnych médiách.
 • Fotografie z turnajov a akcií vo firemnom tričku.
 • Fotografie z turnajov a akcií s firemným logom.
 • Natočenie videa pre firmu.
 • Nafotenie promo fotiek pre firmu.
 • Propagácia produktu, firmy.
 • Umiestnenie loga / názvu firmy na odeve.

Veľmi radi sa s vami osobne stretneme a prejdeme si možnosti spolupráce

Ing. Jana Babinská
ilyotaekwondo@gmail.com
+421 904 481 001

Webstránka klubu: www.taekwondo-tn.sk
Webstránka turnaja: www.trencinopen.sk